WelkomDe verenigingHistorie

Muziekvereniging De Vecht is opgericht op 1 februari 1923. De fanfare beschikte meteen al over 20 blaasinstrumenten. De vereniging groeide snel en was direct goed ingeburgerd in de Vreelandse gemeenschap. In 1931 werden er maar liefst negen concerten gegeven in de muziektent, welke in 1925 geopend werd.

Vanaf 1930 gaat muziekvereniging De Vecht rond op Kerstavond. Op verschillende plaatsen in het dorp wordt dan kerstmuziek gespeeld. Ook de aanwezigheid van De Vecht op Koninginnedag stamt uit die tijd.

De Vecht speelde op hoog niveau en deed regelmatig mee aan concoursen: in de jaren '30 speelde de vereniging in de klasse Uitmuntendheid. In de jaren daarna ging het de vereniging iets minder voortvarend: het repetitiebezoek nam af en er was sprake van slechte contributiebetaling. In de jaren van de oorlog waren er ook geen concerten en werden de repetities zelfs een tijdje stilgelegd vanwege de slechte opkomst.

Vanaf de jaren '50 nam het repetitiebezoek en het ledenaantal weer toe. De vereniging ging weer deelnemen aan concoursen en keerde in 1969 terug in de afdeling Uitmuntendheid.

Een belangrijk jaar in de geschiedenis van muziekvereniging De Vecht is het jaar 1993: in dat jaar werd namelijk besloten dat De Vecht verder zou gaan als harmonieorkest. De verwachting dat hierdoor het ledenaantal zou toenemen was waarheid geworden: in 1992 had De Vecht 29 leden en in 1996 maarliefst 61, waarvan 29 in opleiding. Naast een harmonieorkest waren er ook nog een opleidingsorkest en een drumband.

De drumband bestaat helaas niet meer, waardoor De Vecht nu bestaat uit een fanatiek harmonieorkest en een opleidingsorkest.

n 2017 zijn wij gaan samenwerken met het Loenens Fanfarekorps Oud-Over (LFO). De fusie is nu, begin 2018, in de afrondende fase en we gaan samen verder onder de naam OrVeO, Orkest Vecht en Omstreken.


Brugconcert 2013
Printerversie